Lekcie

Kurzy / nábory / cvičenia / školenia / workshop

Dátum konania: 20.01.2020 - 20.01.2020


Level:

začiatočník

Veková skupina:

teen 15-18r, dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 10


Popis a špecifikácia:

Rosah: 1 deň

Cena: 250€ bez DPH

Obsah:

Príprava a zadávanie podkladov do KPM

Časové riadenie KPM

Analýzy a opatrenia

Metóda 8D, postupnosť, obsah, spätná väzba opatrení

Praktické príklady aplikácie v praxiDátum konania: 01.06.2020 - 02.06.2020


Level:

začiatočník, mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 5 Max: 10


Popis a špecifikácia:

Rozsah: 2 dni

Cena: 420€ bez DPH

Obsah:

Oboznámenie sa s požiadavkami Formel Q Kvalifikačný program nové diely Integrál

Požiadavky, prístup a vyplňovanie QPN podľa fáz projektu (RG0 – RG7)

Dvojdňová produkcia a predanie projektu do série

Požiadavky na organizáciu a jednotlivé oddelenia podľa QPNI

Praktické príklady aplikácie v praxiDátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník, mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 10


Popis a špecifikácia:

Rozsah: 2 dni

Termín dohodou

Cena na 1 účastníka : 450 EUR bez DPH

Poznámka: v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

Obsah:

Plánovanie a riadenie zásob

Organizácia práce v sklade

Práca so skladovými systémami, obeh dokladov

Použitie obalovej, skladovej a manipulačnej technikyDátum konania: 24.02.2020 - 25.02.2020


Level:

začiatočník, mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 10


Popis a špecifikácia:


Dĺžka kurzu : 2 dni

Cena na 1 účastníka : 420 EUR bez DPH

Poznámka : v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

Obsah:

Oboznámenie sa s požiadavkami Formel Q Konkret a Formel Q spôsobilosť

Špecifické požiadavky jednotlivých značiek koncernu Volkswagen

Požiadavky na organizáciu a jednotlivé oddelenia podľa Formel Q

Praktické príklady aplikácie v praxiDátum konania: 28.04.2020 - 28.04.2020


Level:

začiatočník, mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 10


Popis a špecifikácia:

Rozsah: 1 deň

Termín: dohodou

Cena na 1 účastníka : 250 EUR bez DPH

Poznámka: v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

Obsah:

Úvod do problematiky

Pojmy, požiadavky a špecifiká koncernu VW

Užívateľské prostredie aplikácie BeOn

Tvorba vzorových správ, import dát a súborov

Práca s archívom

Tvorba IMDS, štruktúra, nadväznosť, zadanie IMDS

Tipy a skúsenostiDátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník, mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 6


Popis a špecifikácia:

Rozsah : 4 dni

Maximálny počet účastníkov: 6

Termín: dohodou

Cena na 1 účastníka : 650 EUR bez DPH

 

Náplň kurzu:

Súradnicový systém

Absolútne a inkrementálne programovanie

Vzťažné body na CNC sústruhu

Posunutie nulového bodu obrobku

Dráhové funkcie

Pomocné funkcie

Blok programu

Tvorba hlavného programu

Tvorba kontúry pomocou dráhových funkcií

Tvorba kontúry pomocou kreslenia kontúry

Cyklus odoberania triesky

Vytvorenie tabuľky nástrojov

Korekcie polomeru hrotu a dĺžky nástroja

3D simulátor a jeho nastavenie pre sústruženie

Vytvorenie programu pre cvičnú sústruženú súčiastku

BOZP na CNC sústruhu

Ovládanie a nastavenie CNC sústruhu

Vyrobenie cvičnej rotačnej súčiastky na CNC sústruhuDátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník, mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 6


Popis a špecifikácia:

Rozsah: 4 dni

Maximálny počet účastníkov: 6

Termín:dohodou

Cena na 1 účastníka: 650 EUR bez DPH

 

Náplň kurzu:

Súradnicový systém

Absolútne a inkrementálne programovanie

Vzťažné body na CNC frézke

Posunutie nulového bodu obrobku

Dráhové funkcie

Pomocné funkcie

Blok programu

Význam funkcií G40, G41, G42

Tvorba kontúry pomocou dráhových funkcií

Tvorba kontúry pomocou kreslenia kontúry

Cyklus frézovania po dráhe

Vytvorenie tabuľky nástrojov

Korekcie polomeru hrotu a dĺžky nástroja

3D simulátor a jeho nastavenie pre frézovanie

Vytvorenie programu pre cvičnú frézovanú súčiastku

BOZP na CNC frézke

Ovládanie a nastavenie CNC frézky

Vyrobenie cvičnej rotačnej súčiastky na CNC frézke

Tvorba hlavného programuDátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník, mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 8


Popis a špecifikácia:

Rozsah: 2 dni

Maximálny počet účastníkov: 8

Termín: dohodou

Cena na 1 účastníka: 300 EUR bez DPH

 

Náplň kurzu:

Základy elektrotechniky

Význam elektrotechniky

Základné bezpečnostné pravidlá

Úraz elektrickým prúdom

Účinky elektrického prúdu

Prvá pomoc, resuscitácia

Základné pojmy

Elektrický náboj, elektrické napätie, elektrický prúd, elektrický odpor

Meranie Kirchhoffové zákony

Jednosmerné napätie, striedavé napätieDátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 6


Popis a špecifikácia:

Dĺžka kurzu: 5 dní

Maximálny počet účastníkov: 6

Termín kurzu: dohodou

Cena na 1 účastníka: 750 EUR bez DPH

 

Náplň kurzu:

Úvod do problematiky automatizácie

Prehľad programovateľných riadiacich systémov S7 200, S7 300,S7 400

Pripojenie sa na CPU a základná diagnostika

Práca s programom Simatic Manager

Konfigurácia hardvéru

Nastavenie komunikácie na Profinete

Montáž, demontáž a údržba systému SPS

Práca v programovacom jazyku LAD,FBD

Boolovska logika, binárne operácie a ich použitie

Práca so symbolickou tabuľkou a krížové referencie

Vyhľadávanie a diagnostika pomocou Step S 7Dátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník, mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 6


Popis a špecifikácia:

Dĺžka kurzu: 3 dni

Maximálny počet účastníkov: 6

Termín kurzu: dohodou

Cena na 1 účastníka : 900 EUR bez DPH

 

Náplň kurzu:

Popis komponentov, zloženie robota

Popis komponentov v riadení robota

Bezpečnosť práce s robotom

Inštalácia robota a jeho uvedenie do prevádzky

Justáž robota, nastavenie záťaže, zistenie offsetu

Súradnicové systémy Tool ,Base, World

Konfigurácia signálov

Pohyb PTP, LIN, CIR, KLIN, KCIR, LIN SUCHEN

Programovanie Folge, Up, ich vytváranie a použitie

Programovanie FB ONL podmienok dráhy

SPS programovanie podmienok, vytvorenie makra

Vytvorenie programu a odskúšanie v T1 a T2

Vysvetlenie menu, urobenie záloh archív a funkcia Ext AutomatikaDátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 6


Popis a špecifikácia:

Rozsah: 3 dni

Maximálny počet účastníkov: 6

Termín:dohodou

Cena na 1 účastníka: 450 EUR bez DPH

 

Náplň kurzu:

Základy technológie klasického obrábania

Porovnanie CNC obrábania s klasickým obrábaním

Súradnicový systém na CNC stroji

Absolútne a inkrementálne programovanie

Vzťažné body na CNC strojoch

Posunutie nulového bodu obrobku

Dráhové funkcie, pomocné funkcie

Význam funkcií G40, G41, G42

Blok programu, tvorba hlavného programu

Tvorba kontúry pomocou dráhových funkcií

Tvorba kontúry pomocou kreslenia kontúry

Vytvorenie tabuľky nástrojov

Korekcie polomeru a dĺžky nástroja

3D simulátor a jeho nastavenie pre obrábanie

Vytvorenie programov pre cvičné súčiastkyDátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník, mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 8


Popis a špecifikácia:

Rozsah: 3 dni

Maximálny počet účastníkov: 8

Termín:dohodou

Cena na 1 účastníka : 500 EUR bez DPH

 

Náplň kurzu:

Aplikácie v pneumatike

Prvky v pneumatike

Schematické značky

Vytváranie pneumatických systémov

Vytváranie riadiaceho systému

Simulačný program FluidSIM

Bezpečnosť pri práci

Konštrukcia obvodov

 

 Dátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník, mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 8


Popis a špecifikácia:

Rozsah: 3 dni

Maximálny počet účastníkov: 8

Termín:dohodou

Cena na 1 účastníka: 500 EUR bez DPH

 

Náplň kurzu:

Aplikácie v e-pneumatike

E-prvky signálovej časti

E-prvky riadenia

Schematické značky

Vytváranie e-pneumatických systémov

Vytváranie riadiaceho systému

Bezpečnosť pri práci

Konštrukcia obvodovDátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník, mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 8


Popis a špecifikácia:

Rozsah: 3 dni

Maximálny počet účastníkov: 8

Termín: dohodou

Cena na 1 účastníka : 500 EUR bez DPH

 

Náplň kurzu:

Aplikácie v hydraulike

Prvky v hydraulike

Schematické značky

Vytváranie hydraulických systémov

Vytváranie riadiaceho systému

Príslušenstvo

Bezpečnosť pri práci

Simulačný program FluidSIM

Základné zapojenia a praktické úlohyDátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník, mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 8


Popis a špecifikácia:

Rozsah: 3 dni

Maximálny počet účastníkov: 8

Termín dohodou

Cena na 1 účastníka : 500 EUR bez DPH

 

Náplň kurzu:

Aplikácie v e-hydraulike

E-prvky signálovej sústavy a e-prvky riadenia

Schémy zapojenia

Situačný plán a Diagramy v e-hydraulike

Bezpečnosť pri práci

Základné zapojenia, praktické zadania, ukážka riešeníDátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník, mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 8


Popis a špecifikácia:

Rozsah: 50 dní

Maximálny počet účastníkov: 8

Termín: dohodou

Cena na 1 účastníka: 650 EUR bez DPH

 

Náplň kurzu:

Princíp výroby a prenosu elektrickej energie

Účinky pôsobenia elektrického prúdu a napätia na rôzne materiály a ľudský organizmus

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

Spôsob, návrh a vyhotovenie elektrických rozvodov a inštalácií

Elektrické stroje

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na elektrickom zariadení

Negatívne účinky elektrostatickej energie

Záverečný testDátum konania: termín podľa dohody


Level:

mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 6


Popis a špecifikácia:

Dĺžka kurzu: 3 dni

Maximálny počet účastníkov: 6

Termín kurzu: dohodou

Cena na 1 účastníka : 650 EUR bez DPH

 

Náplň kurzu:

Prehľad dátových typov v STEP 7 a praktické cvičenia

Vytváranie funkcií, statických a lokálnych premenných

Vytváranie funkčných blokov a dátových blokov a ich používanie v programe

Používanie spomínaných blokov v programe

Práca s organizačnými modulmi

Nastavovanie, diagnostika za pomoci OB

Systémové funkcie SFC, práca s knižnicami

Diagnostika chýb na CPU na Profinete, používanie diagnostiky HW a SWDátum konania: termín podľa dohody


Level:

pokročilý, expert

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 6


Popis a špecifikácia:

Dĺžka kurzu: 3 dni

Maximálny počet účastníkov: 6

Termín kurzu: dohodou

Cena na 1 účastníka: 650 EUR bez DPH

 

Náplň kurzu:

Programovanie v STL

Inštrukcie, Pointre, nepriama adresácia Multiinstancie

Deklarácia- Inštančného DB, Interface FB

Grafcet teória a praktická ukážka

Ukážka funkcionality a vytvorenie programuDátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 6


Popis a špecifikácia:

Dĺžka kurzu: 5 dní

Maximálny počet účastníkov: 6

Termín kurzu: dohodou

Cena na 1 účastníka : 750 EUR bez DPH

 

Náplň kurzu:

SIMATIC S7-1500, popis HW a displej

Projekt v prostredí TIA portál

HW konfigurácia a obsah

Základný popis PLC (radu 1500)

Adresované, dátové formáty

Komunikácia Ethernet-Profinet

Nástroje diagnostiky SW

 Dátum konania: termín podľa dohody


Level:

mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 6


Popis a špecifikácia:

Dĺžka kurzu : 4 dni

Maximálny počet účastníkov: 6

Termín kurzu: dohodou

Cena na 1 účastníka: 650 EUR bez DPH

 

Náplň kurzu:

Vytvorenie nového projektu

Vytvorenie celkovej HW konfigurácie a nahratie do PLC

Cvičenia na precvičenie znalostí z programovania PLC

Vytvorenie dátového bloku a jeho použitie, Retain atribút

Elementárne dátové typy, Komplexné dátové typy

Využitie premennej z DB (TAG) v programe, cvičenie

Vytvorenie Parametrizovateľnej funkcieDátum konania: termín podľa dohody


Level:

pokročilý, expert

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 6


Popis a špecifikácia:

Dĺžka kurzu: 3 dni

Maximálny počet účastníkov: 6

Termín kurzu: dohodou

Cena na 1 účastníka : 650 EUR bez DPH

 

Náplň kurzu:

Úvod do S7/TIA PORTAL

Porovnanie projektov prostredí S7/ TIA portál

Nástroje diagnostiky S7/TIA portál

Rozdiely v programovaní S7/TIA portál

Boolova logika, binárne operácie